Rivning av ishallen

Under vecka 2 2016 påbörjas rivningen av Norumsborgs ishall. Detta betyder att Kristinedalsvägen kommer att användas som transportväg under den period då arbetet pågår. Vi påminner igen: Till er som har barn på Kristinedalskolan och skjutsar dem till skolan med

Skolavslutning 10 juni

Kristinedalskolan bjuder in till gemensamt sommaravlutningsfirande för  årskurs F-8 den 10 juni. Precis som förra året kommer avslutningen att vara på gräsmattan vid Skateparken.  Eleverna samlas på skolan 8.50 för att sedan tillsammans tåga ut på skolgården och sätta sig

Ny termin

Terminsstarten blev inte riktigt som vi tänkt oss. Pga fuktskadan har vi fått dela upp oss på tre olika skolor. Detta kan du läsa mer om på Stenungsunds hemsida. Personalen och eleverna ha gjort ett gott jobb och finns nu på